A közbirtokossági arányjogok értéke a 2019-es évben