Magunkról


Az eddigi közbirtokossági elnökök listája


Az oroszhegyi közbirtokosság élete és történelme az 1887-es évtől indul, de valójában 1893-tól kezdődik. Ebben az esztendőben, az 1871-es arányosítási és az 1879-es erdőtörvény következtében széthulló közösségi vagyonból megmenekült 12.800 hold erdő, legelő és kaszáló területtel és 924 taggal megalakult az oroszhegyi közbirtokosság. Ekkor még idetartozott a nemsokára leszakadó varsági terület és lakosság is. A tagok létszáma a varsági leszakadással, valamint az időszak nagy elvándorlási hulláma miatt, mivel abban az időben az elvándorlók nem vihették magukkal a közösségi vagyonrészüket, lecsökkent 452-re. A 20. század elején létrejött Varság, mint külön közigazgatási entitás, majd 1926-ban megosztódott a közbirtokossági vagyon is.

2000-ben az 1-es számú Lupu féle földtörvény adta lehetőséggel élve formailag újra alakult az oroszhegyi közbirtokosság, amely a ,,BOLYGÓ’’ nevet vette fel. Nagyon sok vita és tisztázás után 2004-re sikerült visszaszerezni a hozzájáró erdő és legelőterületeket is. Jelenleg közbirtokosságunknak 812 tagja van és vagyonát 2700 Ha erdő valamint 1100 Ha legelő képezi.

A 2000-es évi alakuló közgyűlés mintegy mottóként fogalmazta meg, hogy a visszaszerzett vagyon a közbirtokossági tagság javát és a falu előrehaladását, épülését, jó hírnevének gyarapítását kell, hogy szolgálja. Ennek betartásával 2004-től minden évben osztalékot kapott a tagság a kitermelt fából, a támogatásokból és a pályázatokból bejövő pénzekből pedig új erdősítéseket végzünk, új székházat építettünk, ami vendégháznak is használható (jelenleg 12 férőhely), a legelőkre nyári szálláshelyeket, itatóhelyeket építettünk, egyetemistákat, egyesületeket, egyházat, rendezvényeket támogatunk, hogy minden bejövő lej valamilyen nemes célt szolgálhasson ebben a gyönyörű panorámával rendelkező, ősrégi faluban.

Mivel Oroszhegyen mindig is hagyománynak számított az állattartás, az oroszhegyi közbirtokosság vezetősége javaslatára a tagság arra a döntésre jutott, hogy építtet egy farmot, amely megfelel az európai uniós szabványoknak. 400 darab anyajuh, vagy 200 darab növendék állat befogadására alkalmas az épület. A farm azzal a céllal épül, hogy legyen egy mintafarm, amely példaképül szolgálhat az állattartó gazdáknak is. A másik célja az, hogy mivel a juh állomány oroszhegyen eléggé gyenge minőségű, legyen egy új sereg, amely a juh állomány feljavítására szolgál, vagy lehetőséget biztosít a falu gazdaságaiból a fölösleges borjak felvásárlására, felhízlalására és értékesítésére. A harmadik rendeltetése lenne a varsági részen lévő legelők lefedésének megoldása.